16 - Wybierz 'some' lub 'a/an' w zależności od

Multiple choice question

Wybierz 'some' lub 'a/an' w zależności od tego, czy rzeczownik jest policzalny czy też niepoliczalny.

There is ________________ magazine in the living room.

unknown

an

unknown

a

unknown

some