Quiz - Przysłowia - IV (Matching)

Pytania:2
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Quiz ze znajomości angielskich przysłów - matching test


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
kontrukcja cannot stand doing something
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego