(A2) Quiz - Present Simple mixed

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Sprawdź znajomość czasu teraźniejszego prostego - Present Simple. Interkatywne ćwiczenia - odpowiedzi na końcu po rozwiązaniu testu.


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego