Angielski w pytaniach

Seria krótkich artykułów zawierających po jednym pytaniu sprawdzającym znajomość słownictwa bądź gramatyki.

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania