Angielski w pytaniach 12


phrasal verb take off - ćwiczenia

Wybierz poprawną odpowiedź:

I have a clean house so please take ________ your shoes.

off

up

out

down

 

Więcej informacji o tym phrasal verb: tutaj


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach