Angielski w pytaniach 13


enjoy doing something

Wybierz poprawną odpowiedź:

I enjoy _________ in the city, but I want to move to the country one day.

to live

living

live

having living

 

Więcej informacji o tej konstrukcji: tutaj


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego