Angielski w pytaniach 13


enjoy doing something

Wybierz poprawną odpowiedź:

I enjoy _________ in the city, but I want to move to the country one day.

to live

living

live

having living

 

Więcej informacji o tej konstrukcji: tutaj


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego

Fiszki - nauka słówek