Angielski w pytaniach 18


Angielski w pytaniach

Znajomość konstrukcji Would you like...

formy grzecznościowe - would you like

Wybierz prawidłową odpowiedź:

Would you like _______ football in the park tonight.

play

to play

playing

go play

 


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs ćwiczenia i testy
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
ucz się angielski w pytaniach