Angielski w pytaniach 7

phrasal verbs w obrazkach

Wybierz poprawną odpowiedź:

come to home

come the home

come home

come by home

 


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
kontrukcja enjoy + ing
angielski pytania
angielski pytania