Angielski w pytaniach 19

Angielski w pytaniach - słownictwo angielskie

Pytanie sprawdzające znajomość słówek.

nauka słowek

Wybierz prawidłową odpowiedź:

My grades weren't great so I had to ____ the idea of going to university.

abandon

leave

start

prefer

regret

 


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego