ARCHEOLOGIA

analogie analogies
archaiczny archaic
branzoleta bracelet
broń, oręż weapon
ceramika ceramic
cmentarz cementery
czara bowl
epoka brązu Bronz Age
forma tulipanowa tulip form
glina clay
grób grave
inkrustacja inlay
inwentarz inventory
koczownicy nomads
kopiec mound
moneta coin
naczynie gliniane pot
nasyp bank
ofiarny sacrifal
ofiarny sacrifal
plastyczny plastic
połowiczny half-life
róg horn
stos pile
strzemię stirrup
szpila pin
sługa servant
triada triad
waza vase
wisiorek pendent
wskaźnik indicator of
zausznica ear-ring