Architektura cz.2

pałac palace
pałac palace
piramida pyramid
portyk portico
próg doorstep
projekt blueprint
Renesans the Renaissance
rozeta rose window
ruchome schody escalator
ruina ruin
schody stairs
ściana wall
sklepienie vaulting
ślimacznica scroll
stela stele
styl style
styl klasyczny breaststroke
światynia temple
szkielet konstrukcji framework
triforium tryforium
tynk plaster
wieża tower
wieżowiec high-rise
witraż stained glass
wystrój decor
żebro rib
łuk arch