(B1) Quiz - MAKE or DO?

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Test sprawdzający znajomość kolokacji z 'Do' i 'Make'


Angielski w Pytaniach

angielski w pytaniach quiz
kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski pytania
angielski w pytaniach