(B1) Quiz - Przeczenia z HAVE GOT

Pytania:8
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Allowed

Tworzenie przeczeń z HAVE GOT. Interkatywny test sprawdzający znajomość kontrukcji HAVE GOT - przeczenia.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego