Blogi

PRESENT SIMPLE TENSE - dodatkowe informacje

The Present Simple Tense (czas teraźniejszy prosty)

Konstrukcja

Zdania twierdzące:


Ćwiczenia z Present Simple i Present Continuous

1. Complete the sentences with the following verbs in the correct form.

get, happen, look, lose, make, start, stay, try, work


Ciekawostki dot. czasów Present Simple i Present Perfect

W poniższych kontekstach czasowniki be/seem/feel można stosować wymiennie w dwóch czasach - Simple Present i Present Perfect:


Idioms and phrasal verbs - AROUND

around the bend

Definition: crazy - szalony, stuknięty

Tom's going round the bend with all the new responsibilities.


Podstawowe czasowniki w angielskim

Podstawowe czasowniki, niezbędne do porozumienia się w języku angielskim. Obok każdego czasownika podana jest wymowa fonetyczna.


Subskrybuj zawartość