tyczka154 - blog

Hi!

Any:HI!I'm Amy.Amy Scott.What your name?
Tina:My name's Tina.
Toby:I'm Toby.Amy's my sister.
Mark:Tina!
Toby:Who's he?
Tina:He's my brother,Mark.
Mr Vialli:Good morning!My name's Frank Vialli.


EVERYDAY ACTIVITIES (codzienne zajęcia)

do homework-odrabiać lekcje
finish school-kończyć lekcje
get up-wstawać
go to bed-kłaść się spać
go to school-iść do szkoły
have breakfast-jeść śniadanie


Subskrybuj zawartość