difjuz - blog

Różnice i podobieństwa między apart from, besides, except for

Struktura

1.

John apart, two students passed the exam
Apart from John, two students passed the exam
Besides John, two students passed the exam


ANGIELSKI DLA KONESERÓW!

Oto pary zdań. Spróbujcie pod spodem wpisać ich różne znaczenia:

1. There is something I must tell you
2. There is something I have got to tell you

1. What does he look like?


Różnica między czasownikami watch, look at i see

Look, watch i see często traktowane są jako synonimy. Musimy pamiętać jednak, że są miedzy nimi różnice i w zależności od sytuacji używamy jednego z tych trzech czasowników do wyrażenia podobnej czynności - czyli oglądania czegoś. Przyjrzyjmy się tłumaczeniom:

  • look – patrzeć, spojrzeć
  • watch – oglądać, obserwować
  • see – widzieć

Ciekawostki dot. czasów Present Simple i Present Perfect

W poniższych kontekstach czasowniki be/seem/feel można stosować wymiennie w dwóch czasach - Simple Present i Present Perfect:


Ciekawostki dot. zdań porównawczych

W poniższych zdaniach porównawczych, jeśli w pierwszej części zdania występuje czasownik być (be), w drugiej części zdania ten sam czasownik odnosi się do przyszłości - patrz zdania


Subskrybuj zawartość