Budowa człowieka cz.9

podniebienie miękkie soft palate
podniebienie twarde hard palate
podśluzówka submucosa
podwójny podbródek double chin
policzek cheek
por pore
potylica back of the head | occiput
potylica back of the head / occiput
powieka eyelid
połączenie żołądkowo-przełykowe gastroesophageal junction
prawy płat wątroby right lobe of liver
przewód trzustkowy pancreatic duct
przełyk esophagus
płatek ucha ear lobe
płuco lung
płytka krwi platelet