BUDOWNICTWO CZ. 3

41. klinkier clinker
42. klucz francuski monkey wrench
43. kłaść fundamenty lay the foundations
44. kocioł dwufunkcyjny combination bioler
45. komin chimney
46. konserwacja maintenance
47. konstrukcja structure
48. konstruktor budowlany building constructor
49. kopać dig
50. koparka excavator
51. kosztorys estimate
52. kreślarz draftsman
53. linia zabudowy building line
54. lutować solder
55. lutownica soldering gun
56. ława betonowa concrete strip footing
57. malować paint
58. marmur marble
59. maszyny budowlane building machines
60. materiały budowlane building materials