CYTATY

The worst cliques are those which consist of one man.
Najgorsze są kliki składające się z jednej osoby.

Lack of money is the root of all evil.
Niedostatek pieniędzy jest źródłem wszelkiego zła.
George Bernard Shaw

A well-tied tie is the first serious step in life.
Dobre zawiązanie krawata jest pierwszym poważnym krokiem w życiu.

When people agree with me, I always feel that I must be wrong.
Ilekroć ludzie się ze mną zgadzają, czuję, że się mylę.
Oscar Wilde

All you need in this life is ignorance and confidence, and then success is sure.
Wszystko, czego potrzebujesz w życiu, to nieuctwo i pewność siebie - wtedy masz zapewniony sukces.

The man who is a pessimist before forty-eight knows too much; the man who is an optimist after forty-eight knows too little.
Człowiek, który jest pesymistą przed 48 rokiem życia, wie zbyt wiele; człowiek, który jest optymistą po 48 roku życia, wie za mało.
Mark Twain


Odpowiedzi
bardzo proszę :-)

bardzo proszę :-)

Bardzo ciekawe. Dzięki

Bardzo ciekawe.
Dzięki