DESCRIBING EVENTS

Poprawny opis wydarzenia powinien zawierać:

Wprowadzenie (introduction) przedstawiający ogólnie przedmiot opisu tzn. nazwę wydarzenia np. Independence Day (Dzień niepodległości), czas kiedy ma miejsce (11th October) oraz powód dlaczego jest ogranizowane lub obchodzone.

Część główna (main body), w której zawarty będzie opis przygotowań oraz przebieg.

Podsumowanie (conclusion) zawierające wrażenia, odczucia opinie autora lub innych osób odnośnie opisywanego wydarzenia lub święta.

Aby opisać doroczne święto lub wydarzenie należy używać czasów teraźniejszych, jednakże jeśli opis odnosi się do przeszłości np. opis ostatnich obchodów, wówczas wskazane jest zastosowanie czasów przeszłych.

Aby opis dawał pełny obraz wydarzenia lub święta wskazane jest zastosować różne przymiotniki (variety of descriptive adjectives) np. fancy dressed.

--------------------------------------------------------------------------------

Budowa:

Paragraf 1:

Powód świętowania (obchodzenia), czas i miejsce

np:

Independence Day takes place every year in my country on the first Saturday of...XXX(data). It commemorates... -

Dzień niepodległości obchodzony jest każdego roku w moim kraju w pierwszą sobotę... . Upamiętnia on... .

Paragraf 2:

Opis przygotowań do święta lub wydarzenia

np:

This time all schools, houses, and public institutions are decoreted with flags... -

W tym czasie wszystkie szkoły, domy oraz instytucje użyteczności publicznej są dekorowane flagami...

Paragraf 3:

Właściwy przebieg opisywanego święta lub wydarzenia

np:

All families walk in colourful parades, singing and waving small flags... -
Całe rodziny idą i kolorowych pochodach śpiewając i machając małymi chorągiewkami.

Paragrał końcowy:

Podsumowanie zawierające wrażenia, odczucia opinie autora lub innych osób odnośnie opisywanego święta lub wydarzenia.

np:

Independence Day is one of the most important days in the whole year. Thanks to this day people will never forget about those who died for our country... -

Dzień niepodległości jest jednym z najważniejszych świąt w całym roku. Dzięki niemu ludzie nigdy nie zapomną o tych, którzy zginęli za nasz kraj...