DESCRIBING PEOPLE

Opis osoby powinien zawierać zawierać:

Wprowadzenie (introduction) zawierający krótkie informacje o osobie, którą zamierzamy opisać podając jej imię, jak ją poznaliśmy oraz dlaczego jest warta uwagi,

Część główną (main body) zawierającą opis właściwy,

Podsumowanie (conclusion) zawierające komentarze oraz odczucia w stosunku do opisywanej osoby.

Każdy paragraf powinien zawierać zdanie główne prezentujące jego zawartość.

--------------------------------------------------------------------------------

Budowa:

Paragraf 1

Imię osoby oraz informacja jak ją poznaliśmy np:

Marek has been my close friend since 2000. I met him in the pub near my house... -

Marek jest moim bliskim przyjacielem od 2000 roku. Poznałem go w pubie niedaleko mojego domu.

Paragraf 2:

Opis fizyczny osoby (physical appearance)

np:

He is slim... - on jest szczupły
He usually wears sport clothes... - on zazwyczaj nosi ubrania sportowe

Paragraf 3:

Opis charakteru i osobowości (charactes and personality)

np:

He is very friendly... - on jest bardzo przyjazny
Marek is a very helpful person... - Marek jest bardzo pomocną osobą

Paragraf 4:

Opis zainteresowań opisywanej osoby, jej codzienne zajęcia oraz w co się angażuje. (activities, hobbies or major activities the person takes part in)

np:

He spends much time working in his office... - on spędza sporo czasu pracując w swoim biurze

Paragraf końcowy:

Komentarze i odczucia w stosunku do opisywanej osoby (comments and feelings about the person)

All in all, Marek is a nice friend... - podsumowując Marek jest miłym kolegą