Drzewa i krzewy cz.5

olszyna alder-wood
orzech włoski walnut
ostrokrzew holly
palisander rosewood
palma palm
palma daktylowa date palm
palma karłowata palmetto
palma kokosowa coconut palm
pień trunk Zobacz obrazek
pigwa quince
platan plane
pomarańcza orange tree
rododendron rhododendron
sagowiec cycad
sekwoja redwood
śliwa plum tree
śliwka damaszka damson
sosna pine
sosna kalifornijska monterey pine
sosna zwyczajna scots spine