prawo

Crime and the law - prawo i przestępczość

CRIME AND THE LAW – Vocabulary

UWAGA. Ten blok leksykalny został podzielony na 5 pozwiązanych ze sobą części:
1. CRIMES AN OFFENCES. 2.PUNISHMENTS 3. GENERAL VOCABULARY 4. TEST 5. TIME TO TALK! Najpierw czytamy listę słówek (części 1., 2. i 3.). Następnie korzystając z podanych na liście wyrazów wykonujemy ćwiczenie pod nazwą TEST (część 4).


Crime and punishment

CRIME & PUNISHMENT

by Gabriela Oberda


Subskrybuj zawartość