Tłumaczenie streszczenia

Tłumaczenie streszczenia na ang

Celem pracy jest przybliżenie pojęcia funkcji prawie okresowych w metryce jednostajnej oraz pokazanie przykładów oraz zastosowań tych funkcji.


Subskrybuj zawartość