Grammar Test - CAE, FCE, matura z angielskiego

Ćwiczenie sprawdzające twoją znajomość gramatyki języka angielskiego. Szczególnie przydatne przed maturą z języka angielskiego czy FCE.


Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
phrasal verbs - angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach
nauka angielskiego
kontrukcja cannot stand doing something