„The Good Start Method for English” - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu - szkolenie

1 post / 0 new
Offline
Joined: 04/20/2010
„The Good Start Method for English” - nauczanie języka angielskiego w oparciu o Metodę Dobrego Startu - szkolenie

Prowadzący:
dr Katarzyna Maria Bogdanowicz
Anna Przewłócka
Miejsce szkolenia Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości Sp. z o.o.
ul. Woronicza 15 lokal 100, 02-625 Warszawa
Termin 18-19 lutego 2017r.
Godziny sobota: 10:00 - 16:00
niedziela: 09:00 - 15:00
Koszt 350zł
Czas trwania 16 godzin dyd.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowane jest do:

nauczycieli języka angielskiego uczących dzieci 5-7-letnie (przedszkolaki i dzieci w wieku wczesnoszkolnym) oraz starsze dzieci z trudnościami w uczeniu się lub niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
nauczycieli innych języków obcych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego) uczących dzieci z wymienionych grup
studentów i absolwentów wszystkich kierunków filologicznych (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)
wszystkich chętnych, np. rodziców (pod warunkiem dobrej znajomości języka angielskiego)

OPIS:

The Good Start Method For English (GSM) autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, dr Katarzyny M. Bogdanowicz i dr Marty Łockiewicz to najnowszy program Metody Dobrego Startu®. GSM to nowa metoda nauczania języka angielskiego, która jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego dzieci, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność. Proponowany program może znaleźć zastosowanie w grupie 5–7-latków, a więc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może też być wykorzystany do nauki języka angielskiego dzieci z ryzykiem zaburzeń uczenia się. Program został opisany w podręczniku „The Good Start Method For English. Metoda Dobrego Startu® we wspomaganiu rozwoju i uczeniu się dzieci rozpoczynających naukę języka angielskiego”, który zawiera scenariusze zajęć w języku angielskim. Do podręcznika dołączona jest teczka z materiałami oraz 2 płyty CD z piosenkami.

Szkolenie prowadzone jest po polsku z elementami zajęć praktycznych w języku angielskim.

CEL SZKOLENIA:

Przedstawienie „The Good Start Method for English” (GSM) – najnowszego programu „Metody Dobrego Startu®” przeznaczonego do nauczania języka angielskiego 5–7-latków, który jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychoruchowego, co podnosi efektywność uczenia się.
Uczestnicy zdobędą wiedzę o podstawach teoretycznych GSM, strukturze i organizacji zajęć, a także poznają szerokie możliwości zastosowania metody (między innymi w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
Rozbudowana część praktyczna szkolenia pozwoli uczestnikom na samodzielne prowadzenie zajęć z dziećmi po zakończeniu szkolenia.

PROGRAM SZKOLENIA:

PROGRAM KURSU (teoria z praktyką):

Pierwszy dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych, w tym przerwy):

Wykład nr 1: Charakterystyka rozwoju dzieci 5-7-letnich oraz pozadydaktyczne czynniki wpływające na tempo nauki i postępy dzieci.
Wykład nr 2: Metodyka nauczania języków obcych dzieci w wieku 5-7 lat.
Wykład nr 3: Metoda Dobrego Startu® (MDS) M. Bogdanowicz (geneza,założenia, zastosowanie i skuteczność).
Wykładnr 4: The Good Start Method for English (GSM) – nowy program MDS:
projekcja i omówienie filmu pt. „The Good Start Method for English. Teaching English to Young Learners and Supporting Development” (analizafilmu z komentarzemidyskusją),
cele i założenia GSM,
zastosowanie programu GSM (m.in. wiek),
materiał graficzny, językowy i muzyczny,
organizacja zajęć prowadzonych programem GSM.

Drugi dzień szkolenia (8 godz. dydaktycznych,w tym przerwy):

Warsztat nr 1: Struktura zajęć GSM (w tym śpiewanie piosenek w języku angielskim).
Warsztat nr 2: Poprowadzenie jednych zajęć przez wykładowcę z uczestnikami odgrywającymi role dzieci wg gotowego scenariusza GSM. Dyskusja.
Warsztat nr 3: Poprowadzenie każdej części zajęć przez innego uczestnika szkolenia z pozostałymi uczestnikami odgrywającymi role dzieci wg gotowego scenariusza GSM. Dyskusja.
Wykład nr 5: Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęciach GSM – na przykładzie ryzyka dysleksji, SLI, dyspraksji, ADHD i inteligencji poniżej przeciętnej.
Warsztat nr 4: Planowanie scenariuszy w 3-osobowych grupach i ich prezentacja na forum. Dyskusja.
Podsumowanie zajęć i pytania.
KONTAKT W SPRAWIE SZKOLENIA:

Beata Kowalewska
[email protected]
Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości
ul. Woronicza 15 lok. 100
02-625 Warszawa
http://www.cwro.edu.pl

Zapraszamy!!!