1 zdanie do spr

1 post / 0 new
Offline
Joined: 06/08/2011
1 zdanie do spr

Proszę o korektę

Prosimy o zaliczenie wadium wpłaconego w postępowaniu nr .... jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Moje tłumaczenie :
Please, credit a tender bond deposited in the poceedings ........... as security against the risk of the correct performance of the agreement.