made of

1 post / 0 new
Niezarejestrowany
made of

Czy użycie wyrażenia 'sth is made of' w kontekście jedzenia jest prawidłowe?np pytanie 'What is spaghetti made of?'jeśli nie, to w jaki inny sposób zapytać 'z czego jakaś potrawa jest zrobiona?'