Made or do

6 posts / 0 new
Ostatni wpis
Offline
Joined: 09/16/2008
Made or do

Proszę wytłumaczyc mi kiedy używamy słowa "do" a kiedy "made"?

Dziekuję i pozdrawiam


__________________

Joanna Bloszyk-Nowakowska

Niezarejestrowany
admin wrote: Witam.

admin wrote:

Witam. Dołożyliśmy właśnie test z DO i MAKE:

Do czy Make

portret użytkownika admin
Offline
Joined: 02/15/2009
Witam. Dołożyliśmy właśnie

Witam. Dołożyliśmy właśnie test z DO i MAKE:

Do czy Make

portret użytkownika amiga
Offline
Joined: 01/14/2008
Lista wyrażeń z "DO": *

Lista wyrażeń z "DO":

* do an about face - zmienić zdanie
* do away with - pozbyć się
* do your best - robić co można
* dobusiness - robić interesy
* do badly - nie powiodzić się
* do the cleaning - zrobić sprzątanie
* do a crossword - rozwiązywać krzyżówkę
* do a deed - popełnić czyn
* do the dishes - zmywać
* do your duty - wypełniać obowiązki
* do enough - robić wystarczająco dużo
* do an exercise - robić ćwiczenie
* doafavour - wyświadczać przysługę
* do gardening - uprawiać ogród
* do good - czynić dobro
* do your hair - czesać włosy
* do harm - robić krzywdę
* do housework - robić prace domowe
* do homework - robić pracę domową
* do the ironing - robić prasownie
* do justice - wyświadczyć sprawiedliwość
* do the laundry - robić pranie
* do 50 mph - pędzić 50 mil na godzinę
* do your nails - robić paznokcie
* do a number (job) on - wywinąć numer
* do penance - pokutować
* do a puzzle - rozwiązywać łamigówkę
* do a quiz - robić test
* do right - czynic dobro
* do the shopping - robić zakupy
* do something by hand - robić coś ręcznie
* do a test - robić test
* do time - siedzieć w więzieniu
* do the washing up - zmywać
* do well - radzić sobie dobrze
* do without - obyć się bez
* do work - wykonywać pracę
* do your worst - nie wysilać się
* do wrong - czynić zło

Lista wyrażeń z "MAKE":

* make amends - rekompensować, naprawiać błędy
* make arrangements - aranżować
* make a bed - ścielić łóżko
* make believe - udawać
* make a change/changes - robić / wprowadzać zmiany
* make a call - zadzwonić
* make a choice - wybrać, dokonać wyboru
* make a comment - komentować, zrobić komentarz
* make a complaint - złożyć skargę
* make conversation - rozmawiać, zagadywać
* make a cup of tea / coffee - zrobić herbatę, kawę
* make a decision - podjąć decyzję
* make a demand - złożyć żądanie
* make dinner / breakfast / supper - zrobić obiad /śniadanie /kolację
* make a difference - robić różnicę
* make an effort - robić wysiłek
* make ends meet - wiązać koniec z końcem
* make an enquiry - złożyć zapytanie
* make an exception - zrobić wyjątek
* make an excuse - robić wymówki
* make a face /faces - robić miny
* make a fool of yourself - robić z siebie wariata
* make food - robić jedzenie
* make a fortune - zrobić fortunę
* make friends with - zaprzyjaźniać się
* make a gesture - robic gest
* make hay - mieć trochę zabawy
* make headway - robić postępy
* make it - przetrwać, dokonać czegoś
* make a journey - wybrać się w podróż
* make killing - zarobić dużo kasy
* make a living - zarabiać na życie
* make a list - zrobic listę
* make a loss - przynieść stratę
* make love - kochać się
* make a mess - zrobić bałagan
* make a mistake - zrobić błąd
* make a mountain out of a molehill - zrobić z igły widły
* make a move - poczynić krok
* make money - robić pieniądze
* make noise - robic hałas
* make no bones about it - bez ogródek przejść do sedna sprawy
* make one's hair stand up - sprawiać, że włos się jeży na głowie
* make peace - czynić pokój
* make plans - robic plany
* make a pitch for something - złożyć ofertę
* make a point - powiedzieć coś co uważa się za bardzo ważne
* make profit - przynosic dochód
* make progress - czynić postępy
* make a promise - dać obietnicę
* make a remark - zrobić uwagę
* make a scene - zrobić scenę
* make sense - mieć sens
* make a sound - wydawać dzwięk
* make a speech - wygłaszać przemówienie
* make a suggestion - sugerować
* make sure - upewnić się
* make someone a mint - przynieść sporo pieniędzy
* make a telephone call - zadzwonić
* make the most of - wyciągnąć największe korzyści
* make time - znaleść czas
* make trouble - robic kłopoty
* make a visit - odwiedzić
* make war - robić wojnę
* make waves - robić zamieszanie

__________________

nawóz wapniowy - producent wysokiej jakosci nawozów wapniowych i srodków wapniowych poprawiajacych jakosc gleby w rolnictwie. Najlepszy dostawca wapna i nawozów rolniczych w Inowrocławiu, działający w całym województwie kujawsko-pomorskim.

Offline
Joined: 05/22/2008
Przykładowe zwroty oraz tłumaczenia zebrane z kilku słowników

MAKE

1. (fashion, create, construct)robić, tworzyć, wykonywać;(build)budować, konstruować; what is this made of? z czego to jest zrobione?; you must think I'm made of money musisz myśleć, że mam mnóstwo pieniędzy; this chair is made to last ten stół ma trwałą konstrukcję; he's were made for each other zostaliśmy dla siebie stworzeni. /p>

2. (sew together) szyć.

3. (utter)wygłaszać, wydawać (dźwięk); don't ~ a noise ani mru-mru.

4. (compile, compose)sporządzać, układać; ~ a list! zrób listę!; to made one's will sporządzać swój testament.

5. (bodily movements, etc: execute)czynić, wykonywać;

6. (manufacture, produce)wytwarzać, wyrabiać, produkować; she made a good impression zrobiła dobre wrażenie; ~ a film nakręcić film.

7. (prepare)przygotowywać; is the tea made? czy herbata gotowa?; to ~ a fire rozpalać ogień; to ~ a bed słać łóżko.

8. (establish, create) ustalić.

9. (equal, result in)wynosić:five three ~s eight pięć trzy równa się osiem; it ~s no difference tonie stanowi różnicy.

10. (construe, understand)pojmować, rozumieć; (estimate, consider to be) sądzić; obliczać.

11. ~ little of przywiązywać niewielką wagę do czegoś; niewiele zyskać na czymś;to ~ the best of a bad job robić dobrą minę do złej gry; to ~ the most of wykorzystywać w pełni.

12. (reach)docierać, osiągać; (succeeded):she made it after five years udało jej się (dopięła swego) po pięciu latach; (gain)zyskiwać; (earn)zarabiać; (ensure)zapewniać.

13. (cause to be)s/powodować, sprawiać (że...), doprowadzać (do);the snow ~s the road slippery śnieg powoduje, że droga jest śliska; he made her life miserable uprzykrzył jej życie; to ~ sb angry rozgniewać kogoś.

14. (compel, cause to)zmuszać, nakłaniać, doprowadzać (do);

Pozdrawiam

English for you www.jezykangielski.org

__________________

[url=http://www.english-academy-opole.pl]Szkoła Językowa Opole[/url]

admin (niezweryfikowany)
Make Vs Do

Czasowniki 'make' oraz 'do' tłumaczymy najczęściej jako robić, zrobić, wykonać.

Oto przykładowe zwroty z MAKE:

make an offer
make an exception
make a mistake
make peace / war
make love
make money / a profit
make a phone call
make an effort / attempt
make (a) noise
make a suggestion
make a decision
make an excuse
make progress
make arrangements

Przykładowe zwroty z użyciem DO

do homework
do the dishes
do housework
do good
do harm
do your best
do a favor
do 50 mph
do business
do your duty
do your hair
do a deed
do penance / time
do right / wrong
do enough

Można założyć iż DO używa się w sytuacjach kiedy jesteśmy zmuszenie coś zrobić, np do homework, a MAKE kiedy robimy coś z wyboru, np make friends [możemy się zaprzyjaźnić, ale nie musimy]

Oczywiście najlepiej nauczyć się które zwroty używa się z make, a które z do.