Motywacja uczniów

1 post / 0 new
Niezarejestrowany
Motywacja uczniów

Bardzo proszę o pomoc! Potrzebuje 30 nauczycieli szkoły podstawowej, który wypełnili by ankietę na temat motywacji! Każdy z Was musiał przejść przez pisanie pracy licencjackiej czy magisterskiej wiec liczę na Waszą pomoc!

Kwestionariusz wywiadu dla nauczyciela

Jestem studentką III roku filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim i zbieram dane do badań, których potrzebuje do napisania pracy licencjackiej. Tematyką mojej pracy jest motywacja do nauki języka obcego w szkole podstawowej w klasach 4 - 6.
Zwracam się do Pana/ Pani z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Wywiad pozostanie anonimowy, a udzielone w nim odpowiedzi nie zostaną nikomu bezpośrednio przekazane. Proszę o szczere oraz rzetelne odpowiedzi. Dziękuje za poświęcony czas.

Metryczka:

Płeć:
Posiadane doświadczenie w zawodzie nauczyciela języka angielskiego (w latach):
Jak długo Pan/ Pani pracuje z dziećmi na poziomie podstawowym?
Jak wyjaśnił/ wyjaśniła by Pan/ Pani pojęcie motywacji w odniesieniu do nauki języka angielskiego?
Co według Pana/ Pani wpływa na zmotywowanie ucznia i chęć do nauki języka angielskiego?
Co powinien robić nauczyciel, aby zachęcić ucznia do nauki języka angielskiego?
W jaki sposób Pan/ Pani motywuje swoich uczniów do nauki języka angielskiego?
Czy czynniki wewnętrzne lub zewnętrzne według Pana/ Pani mają największy wpływ na motywację ucznia?
Z jakich materiałów korzysta Pan/ Pani najczęściej na swoich lekcjach? Czy te materiały uatrakcyjniają lekcje?
Jakie komponenty (materiały ćwiczeniowe, tematyka lekcji, formy przekazywania wiedzy itp.) lekcji budzą zainteresowanie u uczniów?
Czy wprowadza Pan/ Pani na lekcjach tematykę dotyczącą kultury krajów anglojęzycznych? Jak uczniowie reagują na tego typu tematykę?
W jaki sposób ocenia Pan/ Pani zaangażowanie uczniów klas 4 - 6 w naukę języka angielskiego?
Czy sądzi Pan/ Pani, że uczniowie są świadomi zjawiska motywacji w stosunku do języka angielskiego?
Czy uważa Pan/ Pani, że powinno się świadomie motywować uczniów do nauki języka angielskiego?
Czy uważa Pan/ Pani, że rodzice motywują swoje dziecko do nauki języka angielskiego? W jakim stopni oraz w jaki sposób?