Odwieczne "a/an" i "the"

5 posts / 0 new
Ostatni wpis
Offline
Joined: 07/10/2008
Odwieczne "a/an" i "the"

Moje pytanie pewnie będzie banalne, ale czy może ktoś rzeczowo wytłumaczyć kiedy używać "a/an" a kiedy "the" przed rzeczownikami w liczbie pojedyńczej?

Z góry dziękuję za odpowiedź. 


Offline
Joined: 07/14/2010
A, an, the, czyli po ludzku o przedimkach

Witaj

zobacz sobie ten materiał - bardzo fajnie i przystępnie wytłumaczone.

http://kochamangielski.pl/download/lekcja_kocham_angielski_articles_szkolenia

Jest tam też link do testu :)

Serdecznie pozdrawiam,
Agnieszka

admin (niezweryfikowany)
Odpowiadając na pytanie

Odpowiadając na pytanie jednego z użytkowników, dotyczące nie wstawiania "the" przed church, prison, school, itd, proszę pamiętać, iż to dotyczy sytuacji, kiedy te wyrazy użyte są w ich głównym znaczeniu. Jeśli więc idziemy do kościoła by się pomodlić, użyjemy samo church, jeśli idziemy tam by np obejrzeć obraz, poukładać kwiaty, itd to wtedy używa się "the church".

admin (niezweryfikowany)
Proszę zapoznać się

Proszę zapoznać się również z artykułami dotyczącymi przedimków:

- przedimek określony

- przedimek nieokreślony

 

Offline
Joined: 05/22/2008
Określniki wykluczają się

Określniki wykluczają się wzajemnie i przed rzeczownikiem może być tylko jeden:
Przedimek określony (the)
Przedimek nieokreślony (a/an)
przedimek zerowy
Określnik (zaimek) wskazujący (this/that/it)
Określnik (zaimek) dzierżawczy (my, your,...)
Zaimek nieokreślony (some/any/many)

 

Przedimek określony the

  Wstawiamy:

  Przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.

  Gdy nie ma wątpliwości że o ten przedmiot chodzi mówiącemu.

  Kiedy podmiot został już wymieniony.

  Przed przymiotnikiem w stopniu najwyższym.

  Przed nazwiskiem w liczbie mnogiej oznaczającym rodzinę.

  W zwrotach: to play the guitar in the morning in the afternoon in the evening to tell the truth.

  Przed nazwami geograficznymi (oceany, morza, rzeki, kanały, grupy wysp, łancuchy górskie, pustynie, regiony geograficzne), astronomicznymi, wydarzeniami/okresami historycznymi.

  Przed nazwami gazet, kin, teatrów, hoteli, statków, instytucji, itd.

  Przed dwuwyrazową nazwą państwa,

  Przed nazwami krajów, które w nazwie mają liczbę mnogą.


Nie wstawiamy przed:

  Rzeczownikami: home, church, hospital, prison, school, bed, court, work...

  przed nazwami pojedynczych gór, chyba że nazwa w języku kraju, na którego terenie się znajduje góra, ma przedimek. Mówimy więc: Mont Blanc, ale: The Matterhorn, ponieważ po niemiecku nazwa góry brzmi das Matterhorn!
  Podobna reguła obowiązuje w odniesieniu do nazw miast: Paris, London, New York, ale: the Hague, the Piraeus.

 

Przedimek nieokreślony a/an

Przedimek nieokreślony stawiamy przed rzeczownikiem lub przed wyrazem określającym rzeczownik (przymiotnik, przysłówek i liczebnik).
a -wstawiamy przed wyrazem zaczynającym się od spółgłoski
an -wstawiamy przed wyrazem zaczynającym się od samogłoski

Wstawiamy przed:

  Rzeczownikami w liczbie pojedynczej opisującymi coś po raz pierwszy.

  Rzeczownikami wskazującymi, że dana rzecz/osoba należy do zbioru rzeczy/osób o tej samej nazwie:
  She's a doctor. It is a tree.

  Liczbami i miarami:
  a hundred; a thousand; zł a kilo; $ a meter; kilometers an hour, a lot of, a few, a little

  W zdaniach wykrzyknikowych.

Nie wstawiamy przed:

  Rzeczownikami występującymi tylko w liczbie pojedynczej np.: art, talent.

  Rzeczownikami w liczbie mnogiej.

  Rzeczownikami (określnikami) opisującymi rzeczowniki niepoliczalne np: a cup of tea, a loaf of bred.

 

Przedimek zerowy

Nie wstawiamy nic (wstawiamy przedimek zerowy czyli nic) przed:

  Nazwami państw.
  wyjątki: the Lebanon, the Sudan, the Vatican City
  wyjątki: nazwy państw zawierające słowa united, kingdom, state, republic lub nazwy dwuwyrazowe.

  Nazwami miast -wyjątek: the Hague.

  Nazwami ulic -wyjątek: the Strand, the Mall.

  Nazwami mostów, placów.

  Nazwami części świata, kontynentów, szczytów górskich, jezior...

  Nazwami chorób -wyjątek: a cold.

  Rzeczownikami niepoliczalnymi (sugar, porridge).

  Słowami yesterday, tomorrow.

  Z wyrazami: court, hospital, prison, school, college, university..., kiedy mówimy o przebywaniu w nich zgodnie z ich przeznaczeniem -uczeń w szkole, chory w szpitalu...

  Mam nadzieję, że na początek to wyjaśnienie wystarczy, w przypadku wątpliwości proszę sprecyzować pytanie lub podać konkretny przykład, wówczas odniosę się do niego.

  Pozdrawiam

  Dominik www.jezykangielski.org

__________________

[url=http://www.english-academy-opole.pl]Szkoła Językowa Opole[/url]