Future Perfect

Wstęp - Future Perfect

Kolejny czas z grupy Perfect, tym razem odnoszący się do przyszłości, stosowany do zdarzeń, które mają się zakończyć do pewnego momentu w przyszłości.

Konstrukcja

Twierdzenie
I + will + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + have + czasownik w III-ciej formie
He/She/It + will + have + czasownik w III-ciej formie
We + will + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + have + czasownik w III-ciej formie
They + will + have + czasownik w III-ciej formie

Przeczenie
I + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
He/She/It + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
We + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
You + will + not + have + czasownik w III-ciej formie
They + will + not + have + czasownik w III-ciej formie

Skrót od will not to won't.

Pytanie
Will + I + have + czasownik w III-ciej formie
Will + you + have + czasownik w III-ciej formie
Will + he/she/it + have + czasownik w III-ciej formie
Will + we + have + czasownik w III-ciej formie
Will + you + have + czasownik w III-ciej formie
Will + they + have + czasownik w III-ciej formie

W drugiej osobie liczby pojedyńczej i mnogiej możliwe jest zastosowanie shall zamiast will.

Zastosowanie

Czas Future Perfect jest stosowany do:

  • Do opisywania wydarzeń i czynności, które zakończą się (lub nie) przed, po lub w określonym momencie przyszłości:
    I'll have finished this work by the end of the week.
    He will have bought a new car before 2008.

  • Do przewidywania zdarzeń teraźniejszych:
    It's no use calling her - she will have finished her work by now.

By vs until
I will have finished it by Monday - skończę do poniedziałku
I will not have finished it by Monday - skończę nie wcześniej niż w poniedziałek

Ćwiczenia

Uzupełnij zdania w Future Perfect


1. We (to do) the washing by 6 pm.

2. Children (to leave) by next week.

3. We (to see) the movie twice by the time it comes out on dvd next month.

4. I (to finish) it by Monday. I am too busy.

5. I came to England in 2000. Next year I (be) here 9 years.

6. Do you think she (to finish) writing this story by June?