Czasowniki modalne - podsumowanie

Czasowniki modalne

czyli modal verbs stanowią specyficzny rodzaj czasowników posiłkowych zwanych po angielsku auxilary verbs.

Umieszczane są przed bezokolicznikami w celu wyrażenia różnych aspektów danego czasownika, takich jak na przykład rada, obligacja, prawdopodobieństwo.

Czasownikami modalnymi są: can, could, may, might, will, would, should, must, ought, shall, need, dare, had better

 

Pamiętajmy o:

1. Czasowniki modalne nigdy nie kończą się na -s w 3 osobie liczby pojedynczej:

She may do it.

2. W pytaniach w Present Simple nie ma "DO":

Can you swim? She shouldn't do it.

3. Za wyjątkiem "ought" nie używamy "to" po czasownikach modalnych.

She may do it. She ought to do it.

4. Modalnie nie mają formy PAST, czyli nie możemy powiedzieć shoulded. Zastępujemy modalne w przeszłym czasie innymi czasownikami, np.

She must do it - she had to do it.

 

Zastosowanie modalnych

Prawdopodobieństwo Czasownik Modalny Przykład
100% - absolutna pewność Użycie któregoś z czasów It is expensive.
It was expensive.
It will be expensive.
etc.
99% - pewność oparta o logiczne wnioski Must
Must have
Have to
It must be expensive.
It must have been expensive.
It has to be expensive.
50% - możliwe ale nie pewne May
May have
It may be expensive.
It may have been expensive.
50% - może być prawdziwe ale nie musi. Need not/Needn't
Needn't have
It need not be expensive.
It needn't have been expensive.
30% - możliwe ale mało prawdopodobne Might
Might have
It might be expensive.
It might have been expensive.
20% - jest to po prostu możliwe Can/Could
Could have
It could be expensive.
It can be expensive.
It could have been expensive.
0% - niemożliwe w oparciu o logiczne wnioski Can't/Cannot
Must not/Mustn't
Can't have
It can't be expensive.
You must not work here.
It can't have been expensive
0% - absolutnie niemożliwe Użycie któregoś z czasów w przeczeniu It isn't expensive.
It wasn't expensive.
It won't be expensive.