Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Pytania:12
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'


Angielski w Pytaniach

donkey's years
ucz się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski w pytaniach quiz
nauka angielskiego
angielski pytania