Quiz - Present Simple - Pytania (do/does)

Pytania:12
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość czasu Present Simple - tworzenie pytań z użyciem czasownika posiłkowego 'do'


Angielski w Pytaniach

phrasal verbs ćwiczenia i testy
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
angielski pytania