Quiz - rzeczowniki niepoliczalne

Pytania:15
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz - znajomość rzeczowników niepoliczalnych


Angielski w Pytaniach

angielski pytania
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach