Kolokacje z czasownikami DO oraz MAKE

do czy make różnice

Zastosowanie DO:

do stosujemy kiedy mówimy o pracy bądź zadaniu, czynności, w wyniku której nie zostaje nic utworzone:

 • I need to do my homework.
 • I wouldn't like to do that job.
 • Is there anything I can do to help you?

Do używa się również by zastąpić inny czasownik, np:

 • Have you done the dishes yet? (done = washed)
 • I'll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

Do (does) używane jest również do tworzenia pytań!

Zastosowanie MAKE:

Make jest używane w czynnościach, w wyniku których coś powstaje, przy reakcjach na coś, planach, decyzjach, posiłkach (herbata, obiad, kawa, itd) np:

 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland.
 • You make me happy.
 • You need to make a choice.
 • Could you please make a cup of tea.

Make jest zawsze czasownikiem głównym - nie można go używać do tworzenia pytań

Oczywiście jest mnóstwo wyrażeń, które nie przestrzegają powyższych reguł, więc trzeba się ich po prostu nauczyć ;)

 

Kolokacje z czasownikiem DO

 • do away with- pozbyć się
 • do your best - robić co można
 • do business - robić interesy
 • do badly - nie powiodzić się
 • do the cleaning - zrobić sprzątanie
 • do a crossword - rozwiązywać krzyżówkę
 • do a deed - popełnić czyn
 • do the dishes - zmywać
 • do your duty - wypełniać obowiązki
 • do enough - robić wystarczająco dużo
 • do an exercise - robić ćwiczenie
 • do a favour - wyświadczać przysługę
 • do gardening - uprawiać ogród
 • do good - czynić dobro
 • do your hair - czesać włosy
 • do harm - robić krzywdę
 • do housework- wykonywać prace domowe
 • do homework - robić pracę domową
 • do the ironing - prasować
 • do justice - wyświadczyć sprawiedliwość
 • do the laundry- robić pranie
 • do 50 mph - pędzić 50 mil na godzinę
 • do your nails - robić paznokcie
 • do a number (job) on - wywinąć numer
 • do penance - pokutować
 • do a puzzle - rozwiązywać łamigówkę
 • do a quiz - robić test
 • do right - czynic dobro
 • do the shopping - robić zakupy
 • do something by hand - robić coś ręcznie
 • do a test - robić test
 • do time - siedzieć w więzieniu
 • do the washing up - zmywać
 • do well - radzić sobie dobrze
 • do without - obyć się bez
 • do work - wykonywać pracę
 • do your worst - nie wysilać się
 • do wrong - czynić zło 

 

Przykładowe zdania z 'do':

All that matters in the exam is to do your best.

The storm did some damage to our roof. We are doing an experiment to test how the metal reacts with water.

We'll do some exercises practising these collocations tomorrow.

Scouts and guides are supposed to do someone a good turn every day.

Changing the rules may do more harm than good.

No, I'm not ready. I haven't done my hair yet.

My son has to do his homework straight after school.

I'll do the washing if you do the ironing.

We'll do some work on our project and then we'll go to the cinema.

 

Kolokacje z czasownikiem make

 • make friends - zaprzyjaźnić się
 • make a bed - ścielić
 • make a call - zadzwonić
 • make a change/changes - robić / wprowadzać zmiany
 • make a choice - wybrać, dokonać wyboru
 • make a comment - komentować, zrobić komentarz
 • make a complaint - złożyć skargę
 • make a contribution to
 • make a cup of tea / coffee - zrobić herbatę, kawę
 • make a decision - podjąć decyzję
 • make a demand - złożyć żądanie
 • make a difference - robić różnicę, coś zmienić
 • make a face /faces - robić miny
 • make a fool of yourself - robić z siebie wariata
 • make a fortune - zrobić fortunę
 • make a gesture - robic gest
 • make a journey - wybrać się w podróż
 • make a list - zrobic listę
 • make a living - zarabiać na życie
 • make a loss - przynieść stratę
 • make a mess - naśmiecić, zrobić bałagan
 • make a mistake - popełnić błąd
 • make a mountain out of a molehill - zrobić z igły widły
 • make a move - poczynić krok
 • make a noise - hałasować
 • make a phone call - zadzwonić
 • make a pitch for something - złożyć ofertę
 • make a point - powiedzieć coś co uważa się za bardzo ważne
 • make a promise - dać obietnicę
 • make a remark - zrobić uwagę
 • make a scene - zrobić scenę
 • make a sound - wydawać dzwięk
 • make a speech - wygłaszać przemówienie
 • make a suggestion - sugerować
 • make a telephone call - zadzwonić
 • make a visit - odwiedzić
 • make amends - rekompensować, naprawiać błędy
 • make an effort - postarać się
 • make an enquiry - złożyć zapytanie
 • make an exception - zrobić wyjątek
 • make an excuse - robić wymówki
 • make an improvement
 • make arrangements - aranżować
 • make believe - udawać
 • make conversation - rozmawiać, zagadywać
 • make dinner / breakfast / supper - zrobić obiad /śniadanie /kolację
 • make ends meet - wiązać koniec z końcem
 • make food - robić jedzenie
 • make friends with - zaprzyjaźniać się
 • make furniture - produkować meble
 • make hay - mieć trochę zabawy
 • make headway - robić postępy
 • make it - przetrwać, dokonać czegoś
 • make killing - zarobić dużo kasy
 • make love - kochać się
 • make money - zarabiać
 • make no bones about it - bez ogródek przejść do sedna sprawy
 • make noise - robic hałas
 • make one's hair stand up - sprawiać, że włos się jeży na głowie
 • make peace - czynić pokój
 • make plans - robic plany
 • make profit - przynosic dochód
 • make progress - dokonać postępu
 • make room - zrobić miejsce
 • make sense - mieć sens
 • make someone a mint - przynieść sporo pieniędzy
 • make sure - upewnić się
 • make the most of - wyciągnąć największe korzyści
 • make time - znaleść czas
 • make trouble - sprawiać problemy
 • make war - rozpocząć wojnę
 • make waves - robić zamieszanie

 

Przykładowe zdania z 'make':

The school can make arrangements for pupils with special needs.

The new manager is planning to make some changes.

Jill had to make a choice between her career and her family.

Would anyone like to make any comments on the talk?

She made a useful contribution to the discussion.

I'm glad it's you who has to make the decision, not me.

Joe is really making an effort with his maths this term.

I'm too tired to go out tonight. Let's make an excuse and stay at home.

Karen is very good at making friends.

Repainting the room has really made an improvement.

They've made a mistake in our bill.

I've got to make some phone calls before dinner.

Harriet is making progress with all her schoolwork.

 

Dodatkowe wytłumaczenie MAKE:

1. (fashion, create, construct)robić, tworzyć, wykonywać;(build)budować, konstruować; what is this made of? z czego to jest zrobione?; you must think I'm made of money musisz myśleć, że mam mnóstwo pieniędzy; this chair is made to last ten stół ma trwałą konstrukcję; he's were made for each other zostaliśmy dla siebie stworzeni. /p>

2. (sew together) szyć.

3. (utter)wygłaszać, wydawać (dźwięk); don't ~ a noise ani mru-mru.

4. (compile, compose)sporządzać, układać; ~ a list! zrób listę!; to made one's will sporządzać swój testament.

5. (bodily movements, etc: execute)czynić, wykonywać;

6. (manufacture, produce)wytwarzać, wyrabiać, produkować; she made a good impression zrobiła dobre wrażenie; ~ a film nakręcić film.

7. (prepare)przygotowywać; is the tea made? czy herbata gotowa?; to ~ a fire rozpalać ogień; to ~ a bed słać łóżko.

8. (establish, create) ustalić.

9. (equal, result in)wynosić:five three ~s eight pięć trzy równa się osiem; it ~s no difference tonie stanowi różnicy.

10. (construe, understand)pojmować, rozumieć; (estimate, consider to be) sądzić; obliczać.

11. ~ little of przywiązywać niewielką wagę do czegoś; niewiele zyskać na czymś;to ~ the best of a bad job robić dobrą minę do złej gry; to ~ the most of wykorzystywać w pełni.

12. (reach)docierać, osiągać; (succeeded):she made it after five years udało jej się (dopięła swego) po pięciu latach; (gain)zyskiwać; (earn)zarabiać; (ensure)zapewniać.

13. (cause to be)s/powodować, sprawiać (że...), doprowadzać (do);the snow ~s the road slippery śnieg powoduje, że droga jest śliska; he made her life miserable uprzykrzył jej życie; to ~ sb angry rozgniewać kogoś.

14. (compel, cause to)zmuszać, nakłaniać, doprowadzać (do);

 

Ćwiczenia i quizy z do i make

A2 - Quiz Make or Do
B2 - Quiz Make or Do