Do czy Make?

do czy make różnice

Zastosowanie DO:

do stosujemy kiedy mówimy o pracy bądź zadaniu, czynności, w wyniku której nie zostaje nic utworzone:

 • I need to do my homework.
 • I wouldn't like to do that job.
 • Is there anything I can do to help you?

Do używa się również by zastąpić inny czasownik, np:

 • Have you done the dishes yet? (done = washed)
 • I'll do the kitchen if you do the lawns (do = clean, do = mow)

Do (does) używane jest również do tworzenia pytań!

Zastosowanie MAKE:

Make jest używane w czynnościach, w wyniku których coś powstaje, przy reakcjach na coś, planach, decyzjach, posiłkach (herbata, obiad, kawa, itd) np:

 • Wine is made from grapes.
 • The watches were made in Switzerland.
 • You make me happy.
 • You need to make a choice.
 • Could you please make a cup of tea.

Make jest zawsze czasownikiem głównym - nie można go używać do tworzenia pytań

Oczywiście jest mnóstwo wyrażeń, które nie przestrzegają powyższych reguł, więc trzeba się ich po prostu nauczyć ;)

Lista wyrażeń z "DO":

 • do away with- pozbyć się
 • do your best - robić co można
 • do business - robić interesy
 • do badly - nie powiodzić się
 • do the cleaning - zrobić sprzątanie
 • do a crossword - rozwiązywać krzyżówkę
 • do a deed - popełnić czyn
 • do the dishes - zmywać
 • do your duty - wypełniać obowiązki
 • do enough - robić wystarczająco dużo
 • do an exercise - robić ćwiczenie
 • do a favour - wyświadczać przysługę
 • do gardening - uprawiać ogród
 • do good - czynić dobro
 • do your hair - czesać włosy
 • do harm - robić krzywdę
 • do housework- robić prace domowe
 • do homework - robić pracę domową
 • do the ironing - robić prasownie
 • do justice - wyświadczyć sprawiedliwość
 • do the laundry- robić pranie
 • do 50 mph - pędzić 50 mil na godzinę
 • do your nails - robić paznokcie
 • do a number (job) on - wywinąć numer
 • do penance - pokutować
 • do a puzzle - rozwiązywać łamigówkę
 • do a quiz - robić test
 • do right - czynic dobro
 • do the shopping - robić zakupy
 • do something by hand - robić coś ręcznie
 • do a test - robić test
 • do time - siedzieć w więzieniu
 • do the washing up - zmywać
 • do well - radzić sobie dobrze
 • do without - obyć się bez
 • do work - wykonywać pracę
 • do your worst - nie wysilać się
 • do wrong - czynić zło 

Lista wyrażeń z "MAKE":

 • make amends - rekompensować, naprawiać błędy
 • make arrangements - aranżować
 • make a bed - ścielić
 • make believe - udawać
 • make a change/changes - robić / wprowadzać zmiany
 • make a call - zadzwonić
 • make a choice - wybrać, dokonać wyboru
 • make a comment - komentować, zrobić komentarz
 • make a complaint - złożyć skargę
 • make conversation - rozmawiać, zagadywać
 • make a cup of tea / coffee - zrobić herbatę, kawę
 • make a decision - podjąć decyzję
 • make a demand - złożyć żądanie
 • make dinner / breakfast / supper - zrobić obiad /śniadanie /kolację
 • make a difference - robić różnicę
 • make an effort - robić wysiłek
 • make ends meet - wiązać koniec z końcem
 • make an enquiry - złożyć zapytanie
 • make an exception - zrobić wyjątek
 • make an excuse - robić wymówki
 • make a face /faces - robić miny
 • make a fool of yourself - robić z siebie wariata
 • make food - robić jedzenie
 • make a fortune - zrobić fortunę
 • make friends with - zaprzyjaźniać się
 • make a gesture - robic gest
 • make hay - mieć trochę zabawy
 • make headway - robić postępy
 • make it - przetrwać, dokonać czegoś
 • make a journey - wybrać się w podróż
 • make killing - zarobić dużo kasy
 • make a living - zarabiać na życie
 • make a list - zrobic listę
 • make a loss - przynieść stratę
 • make love - kochać się
 • make a mess - zrobić bałagan
 • make a mistake - zrobić błąd
 • make a mountain out of a molehill - zrobić z igły widły
 • make a move - poczynić krok
 • make money - robić pieniądze
 • make noise - robic hałas
 • make no bones about it - bez ogródek przejść do sedna sprawy
 • make one's hair stand up - sprawiać, że włos się jeży na głowie
 • make peace - czynić pokój
 • make plans - robic plany
 • make a pitch for something - złożyć ofertę
 • make a point - powiedzieć coś co uważa się za bardzo ważne
 • make profit - przynosic dochód
 • make progress - czynić postępy
 • make a promise - dać obietnicę
 • make a remark - zrobić uwagę
 • make a scene - zrobić scenę
 • make sense - mieć sens
 • make a sound - wydawać dzwięk
 • make a speech - wygłaszać przemówienie
 • make a suggestion - sugerować
 • make sure - upewnić się
 • make someone a mint - przynieść sporo pieniędzy
 • make a telephone call - zadzwonić
 • make the most of - wyciągnąć największe korzyści
 • make time - znaleść czas
 • make trouble - robic kłopoty
 • make a visit - odwiedzić
 • make war - robić wojnę
 • make waves - robić zamieszanie

Dodatkowe wytłumaczenie MAKE:

1. (fashion, create, construct)robić, tworzyć, wykonywać;(build)budować, konstruować; what is this made of? z czego to jest zrobione?; you must think I'm made of money musisz myśleć, że mam mnóstwo pieniędzy; this chair is made to last ten stół ma trwałą konstrukcję; he's were made for each other zostaliśmy dla siebie stworzeni. /p>

2. (sew together) szyć.

3. (utter)wygłaszać, wydawać (dźwięk); don't ~ a noise ani mru-mru.

4. (compile, compose)sporządzać, układać; ~ a list! zrób listę!; to made one's will sporządzać swój testament.

5. (bodily movements, etc: execute)czynić, wykonywać;

6. (manufacture, produce)wytwarzać, wyrabiać, produkować; she made a good impression zrobiła dobre wrażenie; ~ a film nakręcić film.

7. (prepare)przygotowywać; is the tea made? czy herbata gotowa?; to ~ a fire rozpalać ogień; to ~ a bed słać łóżko.

8. (establish, create) ustalić.

9. (equal, result in)wynosić:five three ~s eight pięć trzy równa się osiem; it ~s no difference tonie stanowi różnicy.

10. (construe, understand)pojmować, rozumieć; (estimate, consider to be) sądzić; obliczać.

11. ~ little of przywiązywać niewielką wagę do czegoś; niewiele zyskać na czymś;to ~ the best of a bad job robić dobrą minę do złej gry; to ~ the most of wykorzystywać w pełni.

12. (reach)docierać, osiągać; (succeeded):she made it after five years udało jej się (dopięła swego) po pięciu latach; (gain)zyskiwać; (earn)zarabiać; (ensure)zapewniać.

13. (cause to be)s/powodować, sprawiać (że...), doprowadzać (do);the snow ~s the road slippery śnieg powoduje, że droga jest śliska; he made her life miserable uprzykrzył jej życie; to ~ sb angry rozgniewać kogoś.

14. (compel, cause to)zmuszać, nakłaniać, doprowadzać (do);

 

Ćwiczenia i quizy z do i make

Quiz Make or Do