Czasowniki modalne

Czasowniki modalne (modal verbs) to tak zwane czasowniki posiłkowe (auxilary verbs). Główne czasowniki modalne to: can, may, should, must, itd

Czasowniki modalne są używane przede wszystkim do opisywania emocji, opinii, a także przypuszczeń. Z ich pomocą można także prosić, zakazywać, pytać, bądź też rozmawiać o umiejętnościach i obowiązkach. Należy pamiętać, iż czasowniki modalne nie wyrażają samych czynności, a są do nich dodatkiem.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem podsumowanie czasowników modalnych oraz opisami poszczególnych czasowników wraz z ćwiczeniami.


Odpowiedzi

Witam! Pomoże ktos z zadaniem

Witam!
Pomoże ktos z zadaniem z Angielskiego? Mam napisac zdania przy uzyciu czas.modalnych proszę o pomoc!
1. Być może jego dzieci były w szkole wczoraj.
2. On na pewno został zwolniony, bo pił w pracy.
3. Niepotrzebnie przyjmowałeś tego pracownika.
4. Czy jest możliwe by on teraz miał spotkanie z klientem?
5. Niepotrzebnie przepraszałeś mnie osobiście.
6. Na pewno nie napisał tej analizy sam.
7. Oni na pewno złożyli już zamówienie na nową maszynę.
8. Czy musiałeś kupować tak dużo chleba?
9. Chociaż był bardzo inteligentny, nie zdołał zdać egzaminu.
10. Być może zjadł za dużo czosnku.
11. Jego szef zdołał przekonać pracowników by pracowali po godzinach.
12. Powinieneś był pracować więcej i mniej mówić.
13. John na pewno nie zjadł tego befsztyku. Od dwóch lat nie wolno mu jeść wołowiny.
14. Jego żona na pewno kupiła ten pierścionek.
15. Oni niepotrzebnie zamówili tak dużo towaru.
16. Od trzech lat musimy wdrażać system kontroli jakości.
17. Kiedy mieszkał w Grecji, nie musiał kupować zimowych butów.
18. Lato powinien był zwolnić Benhakkera w lipcu.
19. Siostra mojego sąsiada nie musi zmywać naczyń, bo od trzech lat ma zmywarkę.
20. On nie musiał kupować nowego auta, bo stare zostało naprawione.

Czemu w,,Czasowniki

Czemu w,,Czasowniki modalne-exercises''skoro jest powiedzianie,ze nie wolno stosować skrótów to 2 dobra odpowiedź to,,can't have seen''.To powinno być,,cannot have seen''.

wolno stosować skróty ale

wolno stosować skróty ale bardziej w mowie potocznej, w pisaniu, szczególnie oficjalnym i na testach nie powinno sie ich używać