Nouns that can be Countable and Uncountable

Nouns that can be Countable and Uncountable - Rzeczowniki, które mogą być zarówno policzalne, jak i niepoliczalne.

Sometimes, the same noun can be countable and uncountable, often with a change of meaning.

Countable   Uncountable

There are two hairs in my coffee!

W mojej kawie są dwa włosy!

hair

I don't have much hair.

Nie mam wiele włosów (na głowie).

There are two lights in our bedroom.

Są dwie lampy w naszej sypialni.

light

Close the curtain. There's too much light!

Zasłoń zasłony. Jest zbyt jasno!

I thought I heard a noise.

Myślałem, że słyszałem jakiś hałas/dźwięk.

noise

I cannot work when there is too much noise.

Nie mogę pracować jak jest zbyt dużo hałasu.

Have you got a paper to read? (= newspaper)

Masz gazetę do poczytania?

paper

I need to leave him a note. Have you got some paper?

Muszę mu zostawić wiadomość. Masz jakiś papier?

Our house has two rooms.

Nasz dom ma dwa pokoje.

room

Is there room for me to sit here?

Jest trochę miejsca dla mnie abym mógł usiąść?

We had a great time at the party.

Świetnie się bawiliśmy na imprezie.

time

Have you got time for a coffee?

Masz czas na kawę?

Macbeth is one of Shakespeare's greatest works.

Macbeth to jedna z najlepszych sztuk Szekspira.

work

I cannot afford a new bike now. I need work!

Nie mogę sobie pozwolić na kupno roweru teraz. Potrzebuję pracy!

 


Odpowiedzi

Warto dodać, iż: Napoje

Warto dodać, iż:

Napoje (coffee, water, orange juice) są niepoliczalne, niemniej jeśli zamawiamy w restauracji czy pubie i mamy na myśli szklankę czegoś możemy zamówić 'two teas' czy 'three beers'.