Porządek przymiotników w zdaniu

PORZĄDEK PRZYMIOTNIKÓW W ZDANIU

W przypadku przymiotników występujących przed rzeczownikami stosuje się następujący porządek zapisu w zależności od cechy opisywanej przez dany przymiotnik:

  1. Opinia i ogólny opis: marvellous, fantastic, dreadful
  2. Rozmiar i waga: big, high, tiny, heavy
  3. Wiek: new, old
  4. Kształt: square, triangular
  5. Kolor: pink, blue
  6. Pochodzenie: Spanish, American
  7. Materiał: metal, plastic, rubber
  8. Zastosowanie: walking stick, dance shoes

Przykład użycia

Opinia
Rozmiar
Wiek
Kształt
Kolor
Pochodzenie
Materiał
Cel
+
silly
old

Polish

bloke

big
round

metal
bowl

tiny

blue

sleeping bag

Ćwiczenie

Ułóż podane przymiotniki w odpowiedniej kolejności:

1. I really like my .......................................................shoes.

red, old, running, American

2. He bought a/an....................................................dictionary.

new, expensive, bilingual

3. She is wearing a a).........................beret and a b).............................coat.

a) French, small, funny, yellow

b) leather, fashionable, rain

4. The weather was getting worse. James turned up the collar of his a).................jacket and quickened his steps. The b)................ street was winding up the hill and the c).................. houses along its sides were completely dark. He looked at his d)................... wristwatch. It was nine.

a) thick, winter, worn out

b) narrow, gloomy

c) medieval, tall, stone

d) Swiss, golden, large

Key:

1. I really like my old red American running shoes.

2. He bought an expensive new bilingual dictionary.

3. She’s wearing a funny small yellow French beret and a fashionable leather rain coat.

4. The weather was getting worse. James turned up the collar of his worn out thick winter jacket and quickened his steps. The gloomy narrow street was winding up the hill and the tall medieval stone houses along its sides were completely dark. He looked at his large Swiss golden wristwatch. It was nine.

Zobacz również:

Stopniowanie przymiotników


Odpowiedzi