Strona bierna - passive voice

Passive Voice - strona bierna

Stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past participle, czyli czasownika w 3 formie.

Przykładowe zdania w stronie bierniej (passive voice)

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci.

Mona Lisa została namalowana przed Leonardo Da Vinci.

Twenty civilians were killed in the bomb explosion.

Dwudziestu cywili zostało zabitych w wybuchu bomby.

 

strona bierna w angielskim

 

Jak tworzymy stronę bierną?

Podmiot + czasownik posiłkowy
be w odpowiednim czasie
+ główny czasownik
w trzeciej formie
+

kto wykonał czynność

(opcjonalnie)

 

It was stolen by her. To było skradzione przez nią.

It (podmiot) was (czasownik posiłkowy w Past Simple) stolen (3 forma czasownika) by her.

Lots of wolves have been seen in the streets. Ludzie widzieli wiele wilków na ulicy.

Lots of wolves (podmiot) have been (czasownik posiłkowy w Present Perfect) seen (trzecia forma od see - nieregularny) in the streets

 

Passive Voice - Zastosowanie

  • Kiedy podmiot jest nieznany lub może być łatwo rozpoznany z kontekstu:

Someone stole my bike. My bike was stolen.

Ktoś ukradł mój rower Mój rower został skradziony - podmiot nieznany.

  • Do wyrażania rzeczy w sposób bardziej sformalizowany. Strona bierna jest stosowana wtedy bardzo często:

We made some mistakes. Some mistakes were made.

Popełniliśmy błędy Błędy zostały popełnione

  • Kiedy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje:

The Minister will open the new school tomorrow. The new school will be opened tomorrow.

Minister otworzy jutro nową szkołę Jutro nowa szkoła zostanie otwarta - Podkreślamy fakt otwarcia szkoły, to że zrobi to minister jest niezbyt ważne.

  • Kiedy z jakichś powodów (z uprzejmości, chęci bycia taktownym, etc.) nie chcemy wspominać o podmiocie:

I will reduce salaries of all workers. Salaries of all workers will be reduced.

Obniżę pensje wszystkich pracowników Pensje wszystkich pracowników zostaną obiżone. - Unikamy w ten sposób bezpośredniej odpowiedzialności.

 

Czasowniki modalne w stronie biernej

Podobnie wygląda to z użyciem czasowników modalnych:

A: You must do it
P: It must be done

A: You should have told them
P: They should have been told

 

Zastosowanie strony biernej w czasie Present Continuous

Czas Continuous:

A: They are watching the movie
P: The movie is being watched - by zachować czas Continuous, musimy czasownik To BE dać w tym samym czasie co z zdaniu Active, czyli BE + czasownik w formie ING

A: They are building two houses
P: Two houses are being built

 

Strona bierna tablelka - formy Active i Passive:

Tense Active Voice Passive Voice
Simple Present keeps is kept
Present Continuous is keeping is being kept
Simple Past kept was kept
Past Continuous was keeping was being kept
Present Perfect has kept has been kept
Past Perfect had kept had been kept
Future will keep will be kept
Conditional would kept would be kept
Perfect Conditional would have kept would have been kept
Perect participle having kept having been kept
Modal verbs must keep must be kept
  should keep should be kept
  must have kept must have been kept

 

 

Strona bierna - ćwiczenie:

Utwórz stronę bierną:


They built a house

Our uncle takes Susan to hospital

We have cleaned the car

The policemen helped the children

A robber has broken the window of the shop

Mr Jones is watching the film

Someone has stolen my car

Has anyone done the homework?

They are building a new house

I lost 35 quid

You should have taken an umbrella

You should have taken an umbrella


 

Na kolejnej postronie znajduje się wiele przykładów zdań w stronie biernej z tłumaczeniami, podzielonymi na poszczególne czasy

Odpowiedzi

Hej, mam pytanko dotyczące

Hej, mam pytanko dotyczące ćwiczeń, a w zasadzie ostatniego przykładu.
"You should have taken an umbrella"
Dlaczego poprawną odpowiedzią jest: "An umbrella should have been taken" a nie ...an umbrella should has been taken.. Umbrella to liczba pojedyncza.
Proszę o odpowiedz :)

Przykłady zdań w stronie

Przykłady zdań w stronie biernej dużo dają, gdyż dzięki temu widzimy jak buduje się zdania w poszczególnych czasach. To wraz z opisem, daje nam pogląd jak powinna wyglądać strona bierna. Niemniej do pełni szczęścia brakuje ćwiczeń z passive voice, bo to wpisywanie z active na passive nie jest wystarczające i w sumie za trudne dla osób, które dopiero się uczą. Dużo lepsze byłyby ćwiczenia wyboru, gdzie można by poćwiczyć stronę bierną.

Strona bierna w języku

Strona bierna w języku angielskim nie jest taka trudna. Na początku może się tak wydawać, gdyż w Polsce uczymy się najpierw wielu czasów, później dopiero biernej i nagle się okazuje że wszystkie się zmienia i zamienia i nie wiadomo o co chodzi. A wg mnie wystarczy podejść do tego tak, że wziać tylko 3 główne czasy i na nich ćwiczyć najpierw passive voice. Czyli Present Simple, Present Continuous i powiedzmy Past Simple. Porobić kilka ćwiczeń by skumać jak się zmienia infinitive, jak gerund, jak past. I jak się je opanuje, to dopiero zabrać się na Present Perfect.

Strona bierna angielski to

Strona bierna angielski to chyba najtrudniejsza rzecz do opanowania jak ktoś się uczy języka angielskiego. Ja niby rozumiem ale i tak jak widzę na teście strona bierna to dostaję skurczy zastawki sercowej.