GRY

automat do gry fruit machine
berek tag
bierki jackstraws (BrE) | spillikins
bilard billards
brydż bridge
chińczyk ludo
domino dominoes
figura szachowa chessman / chess piece
go go
goniec bishop
gra game
gra w kulki marbles
gra w strzałki darts
grać w berka to play tag
gry karciane card games
gry komputerowe computer games
jopek jack/knave
karty cards
koń (szachy) knight
oczko blackjack
pik spade
pik diamond
pionek pawn
pionki (ogólnie) chessmen
poker poker
ruletka roulette table
snooker snooker | pool
szachista chess player
szachownica chessboard
szachy chess
trefl club
tryktrak backgammon
warcaby draughts (BrE), checkers (AmE)
wieża castle/rook