Jeopardy (as/like)

Odpowiedzi
Kiedy powinniśmy użyć AS, a

Kiedy powinniśmy użyć AS, a kiedy LIKE dowiesz się z artykułu: like czy as