Quiz - Expert Word List

Odgadnij znaczenie wytłuszczonych słów. Każdy test pokazuje losowo 20 pytań z bazy 540 zdań. Quiz przeznaczony głównie dla osób o wysokim poziomie języka angielskiego.
More educational games at:

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
donkey's years
sprawdź się angielski w pytaniach
kontrukcja cannot stand doing something
nauka angielskiego