Quiz - Expert Word List

Odgadnij znaczenie wytłuszczonych słów. Każdy test pokazuje losowo 20 pytań z bazy 540 zdań. Quiz przeznaczony głównie dla osób o wysokim poziomie języka angielskiego.
More educational games at:

Angielski w Pytaniach

angielski pytania
nauka angielskiego
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
donkey's years
nauka angielskiego