IDIOMY 2

right away - natychmiast, zaraz

set the wheels in motion - puścić koła w ruch, rozpocząć działania które doprowadzą do upragnionego celu

spend money like water - szastać pieniędzmi na prawo i lewo

spick and span - czyściutki, nowiutki, elegancki, jak z pudełka

stab sb in the back - wbić komuś nóż w plecy

steal sb`s thunder - ukraść komuś cały poklask, pozbawić kogoś rozgłosu, wyprzedzając jego działania

step into sb's shoes - przejąć po kimś stanowisko, pracę.

the ace of trumps - główny atut, najważniejszy dowód

the best man alive - najlepszy człowiek pod słońcem

the game is up - plan lub podstęp się nie udał

the last day or two - od paru dni

there’s a rumour abroad that - ludzie mówią, że …, krąży pogłoska, jakoby…

through and through - od początku do końca

to back out (of sth) - wycofać się z czegoś, np. z przedsięwzięcia, obietnicy

to be above-board - postępować jawnie i uczciwie

to be alive to - mieć otwarte oczy na coś, reagować na coś

to be at fault - mylić się, być w błędzie

to be better than one`s word - zrobić więcej niż się przyrzekło

to be down for sth. - być na liście uczestników

to be down on one’s luck - przeżywać okres niepowodzenia, być w ciężkich opałach

to be down on sb - zawziąć się na kogoś

to be full of beans - tryskać energią

to be good for nothing - być do niczego

to be in a bad way - mieć się źle

to be in the dark - nie wiedzieć o co chodzi

to be in work - mieć zajęcie

to be no good - nie nadawać się, być do niczego

to be on duty - być na służbie, na posterunku

to be on foot - być w przygotowaniu

to be on the job - pracować pilnie, mieć co robić

to be out - o nodze, ręce – być zwichniętym

to be through - otrzymać połączenie telefoniczne

to be well off - być dobrze sytuowanym

to be within easy reach - być pod ręką

to be worth while - opłacać się

to blow out - przepalić się

to blow over - przemijać, przechodzić

to break the news to sb - zakomunikować komuś przykrą wiadomość

to bring forward - przedłożyć, poddać dyskusji

to bring in - wydać wyrok

to bring oneself to do sth - zmusić się do (zrobienia) czegoś

to bring out - wyłożyć jasno

to call up - przypominać

to catch fire - stanąć w płomieniach, zapalić się

to catch hold of - chwycić kogoś, coś, złapać za coś

to come about - zdarzyć się

to come off - odlecieć, odpaść, odłamać się

to come round - odwiedzić kogoś

to come round - iść na około, obejść

to come [up] - zrównać się z kimś

to cross out - unieważnić, przez przekreślenie

to cut dead - ignorować kogoś

to do away with sth - usunąć, zlikwidować, skasować

to draw away (from sb/sth) - wysunąć się do przodu, odstąpić, odejść

to draw in - ubywać, stawać się krótszym (o dniu)

to draw off - cofnąć się

to face the music - stawić czoło trudnościom

to fall flat - nie wywoływać zamierzonego efektu

to fall ill - zachorować na coś

to feel one’s way - postępować ostrożnie

to fight shy of - unikać

to finish off - wykończyć kogoś

to get about - zająć się czymś, zabrać się za coś