IDIOMY 4

to take out - wyprowadzać

to take place - mieć miejsce, zdarzyć się

to take place of sb - zastępować kogoś

to take sb by surprise - zaskoczyć kogoś

to take the air - wyjść na świeże powietrze

to take to - polubić coś, przyzwyczaić się

to take to pieces - rozebrać na części

to tell apart - odróżnić jeden od drugiego

to tell by - poznać po czymś

to tell from - odróżnić kogoś od kogoś, coś od czegoś

to tell off - wyznaczyć

to tell on - wywierać wpływ na kogoś

to treat of - traktować o czymś, omawiać coś

to treat sb to sth - częstować kogoś czymś

to try one’s hand at - spróbować czegoś

to try sth on - przymierzać (ubranie, buty, itp.)

to turn away - odprawić z kwitkiem

to turn in - iść spać

to turn on - zależeć od czegoś

to turn out - wyrzucać

to turn over - rozważyć, przemyśleć

to turn the corner - skręcić na rogu

to wait on - usługiwać komuś

to watch out - uważać

to watch over - pilnować, strzec kogoś

to win the day - odnieść zwycięstwo

to work away at - zawzięcie pracować nad czymś

to work out - wynosić (pewną kwotę na rachunku).

to work up sth - opracowywać

to work upon - poruszać kogoś

top of the pops - cieszyć się wielkim powodzeniem

tread on air - być w wniebowziętym, nie posiadać się z radości

with a view to (doing) sth - w zamiarze, z intencją zrobienia czegoś

with one’s back to the wall - przyparty do muru, w sytuacji bez wyjścia

within an ace of - blisko, tuż tuż

within one's grasp - osiągalny dla kogoś

without further ado - bez zwłoki, bez ceremonii