Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów


Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
angielski pytania
nauka angielskiego
nauka angielskiego
nauka angielskiego
angielski pytania