Quiz - Idiomy

Pytania:20
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Quiz sprawdzający znajomość idiomów


Angielski w Pytaniach

kontrukcja cannot stand doing something
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego
angielski pytania
sprawdź się angielski w pytaniach
nauka angielskiego