Quiz - Irregular Verbs

Pytania:10
Podejścia:Bez ograniczeń
Available:Always
Zaliczenie:75 %
Cofnięcie się:Wyłączone

Test sprawdzający znajomość czasowników nieregularnych na poziomie podstawowym