JEM "IT'S AMAZING"

Do it now, you know who you are Zrób to teraz; wiesz, kim jesteś
You feel it in your heart Czujesz to w swoim sercu
And you're burning with ambition I płonie w tobie ambicja
But first wait, won't get it on a plate Ale najpierw - zaczekaj, nie dostaniesz tego na tacy
You're gonna have to work for it harder and harder Będziesz musiał pracować na to coraz ciężej i ciężej

And I know 'cause I've been there before I wiem, bo już przez to przeszłam
Knocking on the doors with rejection Pukając do drzwi, słysząc odmowę
And you'll see, 'cause if it's meant to be I zobaczysz, bo jeśli tak ma być
Nothing can compare to deserving your dreams Nie ma nic lepszego niż zasługiwać na swoje marzenia

It's amazing, it's amazing To wspaniałe, to wspaniałe
All that you can do Wszystko, co możesz zrobić
It's amazing, makes my heart sing To wspaniałe, aż moje serce śpiewa
Now it's up to you Teraz zależy to od ciebie

Patience, now frustration's in the air Cierpliwość; teraz jest tu frustracja
And people who don't care I ludzie, których nie obchodzisz
Well, it's gonna get you down To cię zdołuje
And you'll fall I upadniesz
Yes, you will hit a wall Tak, natkniesz się na przeszkodę
But get back on your feet Ale podniesiesz się
And you'll be stronger and smarter I będziesz silniejszy i mądrzejszy

And I know cause I've been there before A ja to wiem, bo już to przeżyłam
Knocking down the doors, won't take 'no' for an answer Wyważając drzwi - nie przyjmę odmowy
And you'll see, 'cause if it's meant to be I zobaczysz, bo jeśli tak ma być
Nothing can compare to deserving your dreams Nie ma nic lepszego niż zasługiwać na swoje marzenia

It's amazing, it's amazing To wspaniałe, to wspaniałe
All that you can do Wszystko, co możesz zrobić
It's amazing, makes my heart sing To wspaniałe, aż moje serce śpiewa
Now it's up to you Teraz zależy to od ciebie

Don't be embarrassed Nie wstydź się
Don't be afraid Ani nie bój
Don't let your dreams slip away Nie pozwól, by twoje marzenia zniknęły
It's determination and using your gift Musisz tylko czuć determinację i używać swojego talentu
And everybody has a gift A każdy ma jakiś talent
Never give up Nigdy się nie poddawaj
Never believe the hype Nie ulegaj wpływom
Trust your instincts and most importantly Ufaj instynktowi i, co najważniejsze
You've got nothing to lose Nie masz nic do stracenia
So just go for it Więc po prostu to zrób!

It's amazing, it's amazing To wspaniałe, to wspaniałe
All that you can do Wszystko, co możesz zrobić
It's amazing, makes my heart sing To wspaniałe, aż moje serce śpiewa
Now it's up to you Teraz zależy to od ciebie

It's amazing, it's amazing To wspaniałe, to wspaniałe
All that you can do Wszystko, co możesz zrobić
It's amazing, makes my heart sing To wspaniałe, aż moje serce śpiewa
Now it's up to you Teraz zależy to od ciebie