KABARET

artysta kabaretowy cabaret artist
dowcip joke
głupek fool
iść do kabaretu to go to a cabaret
kabaret cabaret
kabrecik short cabaret performance
komik comedian, comic, comedy actor
pajacować to clown around
pantomima mime
publiczność audience
puenta punch line
skecz skit
śmiech laugh
wygłupiać się to fool around
żartować to joke