testy online

Idioms - quiz


teleturniej gra jezykowa


Ćwiczenie - quiz


Lekcja 14 - At School - ćwiczenie 1


Ćwiczenie - quiz - "Kolorowe idiomy"


Idiomy z kolorami - ćwiczenie 1


Ćwiczenie - quiz


Idiomy z użyciem słowa "corner" - ćwiczenie


Used to / Be used to / Get used to - ćwiczenie


Ćwiczenie used to/be used to/get used to


Subskrybuj zawartość

Angielski w Pytaniach

nauka angielskiego
angielski pytania
nauka angielskiego
kontrukcja enjoy + ing
nauka angielskiego
donkey's years